preloader

Whatsapp Kişisel Veriler

Veri Sorumlusu: OGGUSTO Teknoloji Anonim Şirketi Fulya Mah. Uygar Sk. Yıldırım Apartman Blok No: 4/1 Şişli

OGGUSTO Teknoloji Anonim Şirketi (“OGGUSTO”) tarafından; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat doğrultusunda, kişisel verilerinizin işlenmesi ve saklanması ile ilgili sizleri bilgilendirmek amacıyla işbu Aydınlatma Metni hazırlanmıştır.

Sizlere ait; iletişim bilgilerinizden cep telefonu bilginiz, KVKK ve ilgili mevzuat doğrultusunda işlenecek ve ‘‘Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi” amaçlarıyla sınırlı olarak ve ‘‘açık rıza’’ hukuki sebebine dayanılarak OGGUSTO tarafından işlenecektir.

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz; (…) adresine elektronik posta göndererek,

 • Geçerli bir kimlik belgesi ile bizzat başvurarak,
 • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Fulya Mah. Uygar Sk. Yıldırım Apartman Blok No: 4/1 Şişli adresine göndererek,
 • Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp (…) adresine e-posta göndererek,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle (…) kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine göndererek, OGGUSTO’ya iletebilirsiniz.