preloader

2019 Davetiye Trendleri

26.11.2018
2019 Davetiye Trendleri

Yazı Boyutu:

aaa

<blockquote>
<p>D&uuml;ğ&uuml;n davetiyeniz &ccedil;ok &ouml;nemli bir ayrıntı.&nbsp;Davetlilerinizin d&uuml;ğ&uuml;n g&uuml;n&uuml;n&uuml;ze ait g&ouml;recekleri ilk şey davetiyeniz. Bu y&uuml;zden d&uuml;ğ&uuml;n temanızı davetiyenize yansıtabilirsiniz.</p>
</blockquote>

<p><span style="font-size:24px;"><strong>Denizci Mavisi Davetiyeler</strong></span></p>

<p style="text-align: center;"><img alt="" src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/kasim2018-2/denizcimavisi.jpg" style="width: 730px; height: 650px;" /></p>

<p>Denizci mavisi rengi davetiyelere &ccedil;ok şık bir boyut kazandırıyor.</p>

<p><img alt="" src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/kasim2018-2/devamini-oku-Rev(1).jpg" style="width: 100px; height: 32px;" /></p>

<h2><strong><span style="font-size:24px;">Harita Davetiyeler</span></strong></h2>

<p style="text-align: center;"><img alt="" src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/kasim2018-2/harita.jpg" style="width: 730px; height: 650px;" /></p>

<p>D&uuml;ğ&uuml;n mekanının adresini ve konseptini davetlililere harita ile anlatarak d&uuml;ğ&uuml;n gecesi hakkında k&uuml;&ccedil;&uuml;k bir detay verilebilir.</p>

<p><img alt="" src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/kasim2018-2/devamini-oku-Rev(1).jpg" style="width: 100px; height: 32px;" /></p>

<h2><strong><span style="font-size:24px;">&Ccedil;elenk Davetiyeler</span></strong></h2>

<p><img alt="" src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/kasim2018-2/%C3%A7elenk.jpg" style="width: 730px; height: 650px;" /></p>

<p>G&uuml;n&uuml;m&uuml;zde sık&ccedil;a g&ouml;rd&uuml;ğ&uuml;m&uuml;z &ccedil;elenk detayını davetiyenize taşıyabilirsiniz.</p>

<p><img alt="" src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/kasim2018-2/devamini-oku-Rev(1).jpg" style="width: 100px; height: 32px;" /></p>

<p><strong><span style="font-size:24px;">Yırtık Kenarlı Davetiyeler</span></strong></p>

<p style="text-align: center;"><img alt="" src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/kasim2018-2/y%C4%B1rt%C4%B1k.jpg" style="width: 730px; height: 650px;" /></p>

<p>Klasik g&ouml;r&uuml;n&uuml;mden uzaklaşmak i&ccedil;in yırtık kenarlı davetiyeler ideal.</p>

<p><img alt="" src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/kasim2018-2/devamini-oku-Rev(1).jpg" style="width: 100px; height: 32px;" /></p>

<p><strong><span style="font-size:24px;">İ&ccedil; i&ccedil;e Monogram Davetiyeler</span></strong></p>

<p><img alt="" src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/kasim2018-2/i%C3%A7i%C3%A7e1.jpg" style="width: 730px; height: 650px;" /></p>

<p>Gelin ve damat i&ccedil;in &ouml;zel anlamı olan motifler davetiyelerde olduk&ccedil;a şık g&ouml;r&uuml;n&uuml;yor.</p>

<p><img alt="" src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/kasim2018-2/devamini-oku-Rev(1).jpg" style="width: 100px; height: 32px;" /></p>

<p><strong><span style="font-size:24px;">Koyu Renk Paletli Davetiyeler</span></strong></p>

<p style="text-align: center;"><img alt="" src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/kasim2018-2/koyurenkpalett.jpg" style="width: 730px; height: 650px;" /></p>

<p>D&uuml;ğ&uuml;nler i&ccedil;in kullanılan klasik renklerin yerini koyu renkler alıyor.</p>

<p><img alt="" src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/kasim2018-2/devamini-oku-Rev(1).jpg" style="width: 100px; height: 32px;" /></p>

<p><strong><span style="font-size:24px;">Doğadan İlham Alan Davetiyeler</span></strong></p>

<p style="text-align: center;"><img alt="" src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/kasim2018-2/do%C4%9Fadanilham.jpg" style="width: 730px; height: 650px;" /></p>

<p>Doğadan ilham alınarak tasarlanan davetiyeler&nbsp;kır d&uuml;ğ&uuml;n&uuml; yapacak &ccedil;iftler i&ccedil;in &ccedil;ok uygun.</p>

<p><img alt="" src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/kasim2018-2/devamini-oku-Rev(1).jpg" /></p>

<h2><strong><span style="font-size:24px;">G&ouml;sterişli Zarflı Davetiyeler</span></strong></h2>

<p style="text-align: center;"><img alt="" src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/kasim2018-2/g%C3%B6steri%C5%9Fliastar.jpg" style="width: 730px; height: 650px;" /></p>

<p>G&ouml;sterişli zarflar davetiyelere şık bir g&ouml;r&uuml;n&uuml;m kazandırıyor.</p>

<p><img alt="" src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/kasim2018-2/devamini-oku-Rev(1).jpg" style="width: 100px; height: 32px;" /></p>

<p><strong><span style="font-size:24px;">Formal Davetiyeler</span></strong></p>

<p><img alt="" src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/kasim2018-2/formal.jpg" style="width: 730px; height: 650px;" /></p>

<p>Formal davetiyeler, klasik salon d&uuml;ğ&uuml;nleri i&ccedil;in &ccedil;ok uygun.</p>

<p><img alt="" src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/kasim2018-2/devamini-oku-Rev(1).jpg" style="width: 100px; height: 32px;" /></p>

<p><span style="font-size:24px;"><strong>Kır D&uuml;ğ&uuml;n&uuml; İ&ccedil;in Davetiyeler</strong></span></p>

<p style="text-align: center;"><img alt="" src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/kasim2018-2/k%C4%B1rd%C3%BC%C4%9F%C3%BCn%C3%BC.jpg" style="width: 730px; height: 650px;" /></p>

<p>Mevsim &ccedil;i&ccedil;ekleriyle hazırlanmış davetiyeler ile romantik bir g&ouml;r&uuml;n&uuml;m elde ediliyor.&nbsp;</p>

<p><img alt="" src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/kasim2018-2/devamini-oku-Rev(1).jpg" style="width: 100px; height: 32px;" /></p>

<p><strong><span style="font-size:24px;">Kumsal Temalı Davetiyeler</span></strong></p>

<p style="text-align: center;"><img alt="" src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/kasim2018-2/beachtemal%C4%B1.jpg" style="width: 730px; height: 650px;" /></p>

<p>Beach temalı davetiyeler, d&uuml;ğ&uuml;n&uuml;n&uuml; kumsalda veya sahil kenarında yapacak &ccedil;iftler tarafından tercih ediliyor.</p>

<p><img alt="" src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/kasim2018-2/devamini-oku-Rev(1).jpg" style="width: 100px; height: 32px;" /></p>

<p><span style="font-size:24px;"><strong>&Ccedil;i&ccedil;ek Motifli Davetiyeler</strong></span></p>

<p style="text-align: center;"><img alt="" src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/kasim2018-2/%C3%A7i%C3%A7ekmotifzarfdavetiye.jpg" style="width: 730px; height: 650px;" /></p>

<p>Hem klasik em romantik bir hava veren &ccedil;i&ccedil;ek motifleri davetiyelerde olduk&ccedil;a şık duruyor.</p>

<p><img alt="" src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/kasim2018-2/devamini-oku-Rev(1).jpg" style="width: 100px; height: 32px;" /></p>

<p><strong><span style="font-size:24px;">&Ouml;zel Zarflı Davetiyeler</span></strong></p>

<p style="text-align: center;"><img alt="" src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/kasim2018-2/%C3%B6zelzarfl%C4%B1.jpg" style="width: 730px; height: 650px;" /></p>

<p>Sade davetiyelere &ouml;zel bir zarf ile harika bir b&uuml;t&uuml;nl&uuml;k kazandırılıyor.</p>

<p><img alt="" src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/kasim2018-2/devamini-oku-Rev(1).jpg" style="width: 100px; height: 32px;" /></p>

<p><strong><span style="font-size:24px;">Renkli Davetiyeler</span></strong></p>

<p style="text-align: center;"><img alt="" src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/kasim2018-2/renkli.jpg" style="width: 730px; height: 650px;" /></p>

<p>Eğlenceli, klasik davetiye renklerinden uzak renkli davetiyeler ile farklı bir g&ouml;r&uuml;n&uuml;m sağlanıyor.</p>

<p><img alt="" src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/kasim2018-2/devamini-oku-Rev(1).jpg" style="width: 100px; height: 32px;" /></p>

<p><span style="font-size:24px;"><strong>El Yazılı Kaligrafik Davetiyeler</strong></span></p>

<p style="text-align: center;"><img alt="" src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/kasim2018-2/kaligrafi.jpg" style="width: 730px; height: 650px;" /></p>

<p>Ge&ccedil;mişten g&uuml;n&uuml;m&uuml;ze kadar kullanılan kaligrafi davetiyelere sade ve şık bir hava veriyor.</p>

<p><img alt="" src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/kasim2018-2/devamini-oku-Rev(1).jpg" style="width: 100px; height: 32px;" /></p>

<h2><strong><span style="font-size:24px;">Yeni Formda Davetiyeler</span></strong></h2>

<p style="text-align: center;"><img alt="" src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/kasim2018-2/yeniformda.jpg" style="width: 730px; height: 650px;" /></p>

<p>Yuvarlak, beşgen, altıgen gibi şekiller kullanılarak tasarlanan davetiyeler ile farklı bir g&ouml;r&uuml;n&uuml;m elde ediliyor.</p>

<p><img alt="" src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/kasim2018-2/devamini-oku-Rev(1).jpg" style="width: 100px; height: 32px;" /></p>

<p><span style="font-size:24px;"><strong>&Ouml;zg&uuml;n Malzemelerden Oluşan Davetiyeler</strong></span></p>

<p style="text-align: center;"><img alt="" src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/kasim2018-2/ozgun.jpg" style="width: 730px; height: 650px;" /></p>

<p>Davetiyelerde kullanılan &ouml;zg&uuml;n malzemeler alışılmışın dışına &ccedil;ıkarak eğlenceli ve farklı bir g&ouml;r&uuml;n&uuml;m sağlıyor.</p>

<p><img alt="" src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/kasim2018-2/devamini-oku-Rev(1).jpg" style="width: 100px; height: 32px;" /></p>

<p><span style="font-size:24px;"><strong>Lazer Kesim Yazılı Davetiyeler</strong></span></p>

<h2 style="text-align: center;"><img alt="" src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/kasim2018-2/lazer.jpg" style="width: 730px; height: 650px;" /></h2>

<p>Lazer kesim yazı detayı ile davetiyelere hem klasik hem şık bir detay kazandırılıyor.</p>

<p><img alt="" src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/kasim2018-2/devamini-oku-Rev(1).jpg" style="width: 100px; height: 32px;" /></p>

<p><span style="font-size:24px;"><strong>3 Boyutlu Davetiyeler</strong></span></p>

<p style="text-align: center;"><img alt="" src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/kasim2018-2/3ddavetiye.jpg" style="width: 730px; height: 650px;" /></p>

<p>3 boyutlu davetiye modelleri ile geleneksel modellerden uzaklaşabilirsiniz.</p>

<p><img alt="" src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/kasim2018-2/devamini-oku-Rev(1).jpg" style="width: 100px; height: 32px;" /></p>

<p>&nbsp;</p>