preloader

Opera: Tutku, Güç ve Politika

08.09.2017
Opera: Tutku, Güç ve Politika

Yazı Boyutu:

<p><span style="line-height:1.75;"><u><a href="http://www.vam.ac.uk/" target="_blank"><span style="color:#b22222;">Victoria &amp; Albert M&uuml;zesi</span></a></u>&rsquo;nde 30 Eyl&uuml;l&rsquo;de a&ccedil;ılacak Opera: Passion, Power and Politics sergisi, opera sanatına olan &ouml;n yargıyı yıkmayı hedefliyor. Opera teması ile d&uuml;zenlenen ilk sergide yer alacak 300 eser ve obje aracılığı ile anlatılacak hik&acirc;ye, 7 şehirde ger&ccedil;ekleşmiş 7 opera pr&ouml;miyerine odaklanarak operanın 400 yıllık tarihini g&ouml;zler &ouml;n&uuml;ne seriyor.</span></p>

<p>&nbsp;</p>

<div class="carousel slide" data-ride="carousel" id="carousel1507014335282">
<ol class="carousel-indicators">
<li class="active" data-slide-to="0" data-target="#carousel1507014335282">&nbsp;</li>
<li data-slide-to="1" data-target="#carousel1507014335282">&nbsp;</li>
<li data-slide-to="2" data-target="#carousel1507014335282">&nbsp;</li>
</ol>

<div class="carousel-inner" role="listbox">
<div class="item active"><img src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Eylul%202017/Milano_from_the_series_Fratelli_dItalia_2005-2016_c_Matthias_Schaller_Opera-Sergisi.jpg" />
<div class="carousel-caption">&nbsp;</div>
</div>

<div class="item"><img src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Eylul%202017/George_Frideric_Handel_Louis_Francois_Roubiliac_1702-62_Terracotta_pre_1738_The_Fitzwilliam_Museum_University_of_Cambridge_M_Opera-Sergisi.jpg" />
<div class="carousel-caption">&nbsp;</div>
</div>

<div class="item"><img src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Eylul%202017/The_Ballet_Scene_from_Meyerbeers_Opera_Robert_Le_Diable_Edgar_Degas_1834-1917_Oil_on_canvas_1876__Victoria_and_Albert_Museum_London_Opera-Sergisi.jpg" />
<div class="carousel-caption">&nbsp;</div>
</div>
</div>
<a class="left carousel-control" data-slide="prev" href="#carousel1507014335282" role="button"><span aria-hidden="true" class="glyphicon glyphicon-chevron-left"></span> <span class="sr-only">Previous</span> </a> <a class="right carousel-control" data-slide="next" href="#carousel1507014335282" role="button"> <span aria-hidden="true" class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></span> <span class="sr-only">Next</span> </a></div>

<p><span style="line-height:1.75;"></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="line-height:1.75;">1642&rsquo;de Venedik&rsquo;te ger&ccedil;ekleşen Monteverdi&rsquo;nin pr&ouml;miyeri ile başlayan se&ccedil;ki, Avrupa&rsquo;nın tarihini opera aracılığı ile anlatacak. Saint Petersburg&rsquo;da 1934 yılında perde a&ccedil;an Shostakovich&rsquo;nin Lady Macbeth operası ile de son bulacak.</span></p>

<p>&nbsp;</p>

<div class="row two-col">
<div class="col-md-6 col-1">
<p><img src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Eylul%202017/2-russia_Opera-Sergisi.jpg" /></p>
</div>

<div class="col-md-6 col-2">
<p><img src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Eylul%202017/1-venice_Opera-Sergisi.jpg" /></p>
</div>
</div>

<p><span style="line-height:1.75;"></span></p>

<p>{88125}</p>

<p><span style="line-height:1.75;">R&ouml;nesans&rsquo;tan g&uuml;n&uuml;m&uuml;ze yedi pr&ouml;miyeri mercek altına alan sergideki tarihi kost&uuml;mler ayrıca dikkate değebilir. Operanın gelişimine adanan sıra dışı sergi, 25 Şubat 2018 tarihine kadar g&ouml;r&uuml;lebilir.</span></p>

<p>&nbsp;</p>

<div class="carousel slide" data-ride="carousel" id="carousel1507014335270">
<ol class="carousel-indicators">
<li class="active" data-slide-to="0" data-target="#carousel1507014335270">&nbsp;</li>
<li data-slide-to="1" data-target="#carousel1507014335270">&nbsp;</li>
<li data-slide-to="2" data-target="#carousel1507014335270">&nbsp;</li>
</ol>

<div class="carousel-inner" role="listbox">
<div class="item active"><img src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Eylul%202017/1_Opera-Sergisi.jpg" />
<div class="carousel-caption">&nbsp;</div>
</div>

<div class="item"><img src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Eylul%202017/2_Opera-Sergisi.jpg" />
<div class="carousel-caption">&nbsp;</div>
</div>

<div class="item"><img src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Eylul%202017/3a_Opera-Sergisi.jpg" />
<div class="carousel-caption">&nbsp;</div>
</div>
</div>
<a class="left carousel-control" data-slide="prev" href="#carousel1507014335270" role="button"><span aria-hidden="true" class="glyphicon glyphicon-chevron-left"></span> <span class="sr-only">Previous</span> </a> <a class="right carousel-control" data-slide="next" href="#carousel1507014335270" role="button"> <span aria-hidden="true" class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></span> <span class="sr-only">Next</span> </a></div>

<p><span style="line-height:1.75;"></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="line-height:1.75;">Altı yılda hazırlanan se&ccedil;kide Salvator Dali&rsquo;nin Salome operası i&ccedil;in hazırladığı kost&uuml;mlerin &ccedil;izimleri, ressam Manet&rsquo;nin Tuileries Bah&ccedil;elerinde M&uuml;zik tablosu ve Mozart&rsquo;ın Figaro&rsquo;nun D&uuml;ğ&uuml;n&uuml; kompozisyonunun orijinali yer alacak.</span></p>

<p>&nbsp;</p>

<div class="carousel slide" data-ride="carousel" id="carousel1507014335269">
<ol class="carousel-indicators">
<li class="active" data-slide-to="0" data-target="#carousel1507014335269">&nbsp;</li>
<li data-slide-to="1" data-target="#carousel1507014335269">&nbsp;</li>
<li data-slide-to="2" data-target="#carousel1507014335269">&nbsp;</li>
</ol>

<div class="carousel-inner" role="listbox">
<div class="item active"><img src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Eylul%202017/2-Manet_Opera-Sergisi.jpg" />
<div class="carousel-caption">&nbsp;</div>
</div>

<div class="item"><img src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Eylul%202017/1-dali_Opera-Sergisi.jpg" />
<div class="carousel-caption">&nbsp;</div>
</div>

<div class="item"><img src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Eylul%202017/3-mozart_Opera-Sergisi.jpg" />
<div class="carousel-caption">&nbsp;</div>
</div>
</div>
<a class="left carousel-control" data-slide="prev" href="#carousel1507014335269" role="button"><span aria-hidden="true" class="glyphicon glyphicon-chevron-left"></span> <span class="sr-only">Previous</span> </a> <a class="right carousel-control" data-slide="next" href="#carousel1507014335269" role="button"> <span aria-hidden="true" class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></span> <span class="sr-only">Next</span> </a></div>

<p><span style="line-height:1.75;"></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="line-height:1.75;">Ziyaret&ccedil;ilere verilen kulaklıklar aracılığı ile dinleyebilecekleri operalar, sergide yer alan obje, tablo ve dok&uuml;manlara ses katacağı i&ccedil;in sergi m&uuml;zikal olarak tanımlanırken, Eva Gonzal&egrave;s&rsquo;in 1874 tarihli tablosunda ise opera izleyicilerinin kıyafetleri g&ouml;r&uuml;lebilir.</span></p>

<p>&nbsp;</p>

<div class="carousel slide" data-ride="carousel" id="carousel1507014335267">
<ol class="carousel-indicators">
<li class="active" data-slide-to="0" data-target="#carousel1507014335267">&nbsp;</li>
<li data-slide-to="1" data-target="#carousel1507014335267">&nbsp;</li>
<li data-slide-to="2" data-target="#carousel1507014335267">&nbsp;</li>
</ol>

<div class="carousel-inner" role="listbox">
<div class="item active"><img src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Eylul%202017/1-eva_Opera-Sergisi.jpg" />
<div class="carousel-caption">&nbsp;</div>
</div>

<div class="item"><img src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Eylul%202017/2_Opera-Sergisi(1).jpg" />
<div class="carousel-caption">&nbsp;</div>
</div>

<div class="item"><img src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Eylul%202017/3_Opera-Sergisi.jpg" />
<div class="carousel-caption">&nbsp;</div>
</div>
</div>
<a class="left carousel-control" data-slide="prev" href="#carousel1507014335267" role="button"><span aria-hidden="true" class="glyphicon glyphicon-chevron-left"></span> <span class="sr-only">Previous</span> </a> <a class="right carousel-control" data-slide="next" href="#carousel1507014335267" role="button"> <span aria-hidden="true" class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></span> <span class="sr-only">Next</span> </a></div>

<p><span style="line-height:1.75;"></span></p>

<p>{77795}</p>

<p><span style="line-height:1.75;">Sergi, rock m&uuml;ziğinin Wagner&rsquo;ı olarak tanımlanan David Bowie&rsquo;nin Sarah Brightman ile Opera&rsquo;daki Hayalet opera d&uuml;eti ve Freddie Mercury&rsquo;nin opera sanat&ccedil;ıları Monserrat Caballe ve Luciano Pavarotti ile seslendirdiği aryalar ile&nbsp;</span><span style="line-height:1.75;">400 yıllık operanın &ccedil;ağdaş m&uuml;zikteki yerini hatırlatması ile de &ouml;nem taşıyor.</span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><img alt="" src="https://oggusto.com/UserFiles/Image/images/Eylul%202017/6_Opera-Sergisi.jpg" style="width: 730px; height: 320px;" /></p>