preloader

Brother'lardan Centilmenlik Tanımları

25.11.2019
Brother'lardan Centilmenlik Tanımları

<blockquote>
<p><em>Her bir Brother&rsquo;ın kendi perspektifinden centilmenlik tanımını keşfedin.</em></p>
</blockquote>

<p>Amaçları aynı fakat yolları farklı centilmenler topluluğu <a href="https://www.oggusto.com/blog/detay/2381/a-dan-z-ye-brother-olmak.html" target="_blank">Brother&rsquo;ların temel değerlerini</a> sizlere daha önce açıklamıştık. Hem bu değerler arasında yer alan hem de kendilerini tanımlamak için kullandıkları &ldquo;centilmenlik&rdquo; ise Brother&rsquo;ların merkezini oluşturuyor. Peki&nbsp;acaba sizin centilmenlik tanımızla bir <a href="http://www.instagram.com/brothers1801/" target="_blank">Brother</a> için centilmenlik aynı şey mi? Brother&rsquo;ların kendi cümleleriyle centilmenlik tanımlarını keşfedin.</p>

<div class="row two-col-left">
<div class="col-md-3 col-sidebar">
<p><img src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/kasim2019/ferit%20uzunyol.png" /></p>
</div>

<div class="col-md-9 col-main">
<p>&nbsp;</p>

<p><strong>Ferit Uzunyol:&nbsp;</strong>Centilmenlik; kimseyi ayırmadan, herkese iyi, saygılı, özverili davranabilmektir.</p>
</div>
</div>

<div class="row two-col-left">
<div class="col-md-3 col-sidebar">
<p><img src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/kasim2019-2/kerem%20ozerler.png" style="width: 200px; height: 200px;" /></p>
</div>

<div class="col-md-9 col-main">
<p>&nbsp;</p>

<p><strong>Kerem Özerler:&nbsp;</strong>Centilmenlik, herhangi bir karşılık beklemeksizin maddi manevi sahip olduklarını sevdiklerinle paylaşabilmektir.</p>
</div>
</div>

<div class="row two-col-left">
<div class="col-md-3 col-sidebar">
<p><img src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/kasim2019/veysel%20degertekin.png" /></p>
</div>

<div class="col-md-9 col-main">
<p>&nbsp;</p>

<p><strong>Veysel Değertekin:</strong>&nbsp;Centilmenlik bir görgü meselesidir. Düşünceli olma durumudur. Kendisine saygısı olan bir insanın karşı tarafa gösterdiği davranışların tümünü ifade eder.</p>
</div>
</div>

<div class="row two-col-left">
<div class="col-md-3 col-sidebar">
<p><img src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/kasim2019/can%20g%C3%BCrsu.png" /></p>
</div>

<div class="col-md-9 col-main">
<p>&nbsp;</p>

<p><strong>Can Gürsu</strong>:&nbsp;Benim için bir centilmen, en başta kibar ve saygılı olmalıdır. Centilmen etrafındakilere en az kendine verdiği kadar değer verir ve bu amaç doğrultusunda hareket eder.&nbsp;Bir centilmen, karşısındakine yalın, ufak ama asil davranışlar ile kendisini özel hissettirir. Centilmenler, güvenilir çoğunlukla lider&nbsp;figürlerdir.</p>
</div>
</div>

<div class="row two-col-left">
<div class="col-md-3 col-sidebar">
<p><img src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/kasim2019/eray%20din..png" /></p>
</div>

<div class="col-md-9 col-main">
<p>&nbsp;</p>

<p><strong>Eray Dinç</strong>:&nbsp;Centilmenlik, karşındaki kişinin başarısı için fedakarlık yapabilmektir.</p>

<p>&nbsp;</p>
</div>
</div>

<div class="row two-col-left">
<div class="col-md-3 col-sidebar">
<p><img src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/kasim2019/enes%20ozbak%C4%B1r.png" /></p>
</div>

<div class="col-md-9 col-main">
<p>&nbsp;</p>

<p><strong>Enes Özbakır</strong>:&nbsp;Centilmenlik, ince düşünmektir. Centilmen; empati kuran, paylaşmaktan çekinmeyen, yardımsever ve attığı her adımda bilgisini, görgüsünü yansıtan kişidir.</p>
</div>
</div>

<div class="row two-col-left">
<div class="col-md-3 col-sidebar">
<p><img src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/kasim2019/alper%20erdem.png" /></p>
</div>

<div class="col-md-9 col-main">
<p>&nbsp;</p>

<p><strong>Alper Erdem</strong>:&nbsp;Centilmenliğin özünde nezaket, işe yararlık ve güçlendirme vardır. Nezaket çünkü toplumsal konum (statü) veya bireysel çıkarlardan bağımsız olarak herkes, belli seviyede saygı görmeyi ve önemsendiğini hissetmeyi hak eder. İşe yararlık çünkü temas ettiğiniz insanlara faydalı olmadan nezaketin bir anlamı yoktur. Güçlendirme çünkü artık erkeğin çevresi ve daha spesifik olarak kadın üzerindeki koruma işlevi, yerini onların toplumda güç ve statü kazanma sürecinde destek olmaya bırakmıştır. Bir centilmen, ancak çevresindekilere ve özellikle daha zor ve dezavantajlı olanlara güç kattığı kadar sosyal konumunu kuvvetlendirebilir.</p>
</div>
</div>

<div class="row two-col-left">
<div class="col-md-3 col-sidebar">
<p><img src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/kasim2019/alp%20goktepe.png" /></p>
</div>

<div class="col-md-9 col-main">
<p>&nbsp;</p>

<p><strong>Alp Göktepe:&nbsp;</strong>Centilmen etrafındakilere en az kendine verdiği kadar değer verir ve bu amaç doğrultusunda hareket eder.</p>
</div>
</div>

<div class="row two-col-left">
<div class="col-md-3 col-sidebar">
<p><img src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/kasim2019/burak%20%C3%B6zdemir(1).png" /></p>
</div>

<div class="col-md-9 col-main">
<p>&nbsp;</p>

<p><strong>Burak Özdemir</strong>:&nbsp;Centilmenlik, bir erkeğin vasıtalarını en zarif şekilde sunmasıdır.</p>
</div>
</div>

<div class="row two-col-left">
<div class="col-md-3 col-sidebar">
<p><img src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/kasim2019/kutay%20yorulmaz.png" /></p>
</div>

<div class="col-md-9 col-main">
<p>&nbsp;</p>

<p><strong>Kutay Yorulmaz</strong>:&nbsp;Centilmenlik, sahip olduğunu karşılığını beklemeden paylaşmaktır ve hayatın sana verdiklerini büyüterek hayata katmaktır.</p>
</div>
</div>

<div class="row two-col-left">
<div class="col-md-3 col-sidebar">
<p><img src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/kasim2019/kerem%20%C3%B6zdemir.png" /></p>
</div>

<div class="col-md-9 col-main">
<p>&nbsp;</p>

<p><strong>Kerem Özdemir:&nbsp;</strong>Centilmenlik, karşındakini en az kendin kadar düşünüp o şekilde davranmak ve iletişim kurmaktır. Güveni ve samimiyeti, kazanılan soyut unsular olarak değil; koşulsuz olarak verilen somut davranışlar olarak değerlendirip içselleştirmektir.</p>
</div>
</div>

<div class="row two-col-left">
<div class="col-md-3 col-sidebar">
<p><img src="https://www.oggusto.com/UserFiles/Image/images/kasim2019/ekin%20gunel.png" /></p>
</div>

<div class="col-md-9 col-main">
<p>&nbsp;</p>

<p><strong>Ekin Güler</strong>:&nbsp;Centilmenlik; erkek, kadın, genç, yaşlı ayırt etmeden, herkese saygı ve sevgi göstermek, görgülü olmaktır.</p>
</div>
</div>