• Arama

Louvre Lens Müzesi’nde Aşk Sergisi

Dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi Louvre’un Lens şehrindeki az bilinen şubesi 26 Eylül’de başlayan AŞK sergisi ile ziyaretçilerini ağırlayacak. 21 Ocak 2019’a kadar sürecek sergi insanların yüzyıllar içinde değişen sevgi anlayışı üzerinden sanat aracılığıyla aşkın eserlerde yansımaları görülecek.

Tapınma, şevket, nezaket, çapkınlık ve romantizmin görüldüğü 250 eserin yer aldığı seçki, farklı kültürlerde gösterilen sevgi ile farklı sevgi çeşitleri sunacak. Farklı teknik ve malzemeler ile yapılmış eserlerde Aşk’ın tarihi kadar sanata olan yaklaşımının evrimi sergilenecek. Evrensel bir his olan Aşk’a olan kültürel farklılıklar kadar aynı kültürlerde yüzyıllar içindeki değişim de sergide işleniyor.

Yedi farklı başlık altında toplanan eserlere destek olması için arasında edebiyattan alıntılar, filmler ile beraber antik dönemden heykeller, Orta Çağ’dan mücevherler ile Memling, Fragonard, Delacroix imzalı tablolar ile Canova, Rodin, Camille Claudel ve Niki de Saint Phalle’e ait heykeller de sergide bulunuyor.

Louvre-Lens Müzesi’ndeki sergideki başlıklar ilişkilerinin başlangıcı sayılan baştan çıkarma ile kadın ve erkeğin oynadığı rol üzerine kurgulanmış. Takip eden bölüm ise tapınmaya odaklanıyor. Hıristiyanlıktaki Meryem Ana kadar, tüm dinlerde yer alan Havva temalı eserler görülecek.

İhtiras bölümünde ise Bedevi kabileler, Leyla ile Mecnun hikayesi, Arap-Endülüs şiirleri üzerinden erişilmez aşk konusu işleniyor. Bir sonraki temada ise ilişkilere adanmış eserler yer alıyor. Zevkler bölümünde ise Don Juan ve Casanova gibi artık uluslararası deyimlerde erkekleri öven karakterler ile aynı şekilde davranan kadınları yeren literatür ve eserlerde, cinsiyetlere olan ön yargı irdeleniyor.

Aydınlanma dönemi ile başlayan romantizm akımında, sevginin tabu olmaktan çıktığı, aşk evliliklerinin sıradanlaştığı döneme ait eserler yer alıyor. Kökü 19. yüzyıl sonuna dayanan özgürleşmenin ise bir asır sonra çiçek çocuklara ve özgür aşk yaşayanların işlendiği son bölümde ise ilişkilerde bireylerin eşit haklara sahip olması vurgulanıyor.

E-Bülten Üyeliği
X
SÖZLEŞME

Bu internet sitesine girilmesi veya mobil uygulamanın kullanılması sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zararlardan ÖZGÜ İLETİŞİM PAZARLAMA DANIŞMANLIK TANITIM VE E-TİCARET HİZ. ('OGGUSTO') nun sorumluluğunun olmadığını, tarafımdan internet sitesinde E-Bültene üye olmak için veya başkaca bir sebeple verdiğim kişisel verileri, özellikle de isim, adres, telefon numarası, e-posta adresi, banka bilgisi, yaş ve cinsiyetle ilgili benzeri bilgileri kendi rızam ile paylaştığımı, ÖZGÜ İLETİŞİM PAZARLAMA DANIŞMANLIK TANITIM VE E-TİCARET HİZ. ('OGGUSTO') nun nin bu bilgileri kullanmasına muvafakat ettiğimi, bu bilgilerin 3.gerçek ve/veya tüzel kişilerin eline geçmesi ve bu şekilde olumsuz yönde kullanılması halinde ve/veya bu bilgilerin başkaca kişiler ile paylaşılması halinde ÖZGÜ İLETİŞİM PAZARLAMA DANIŞMANLIK TANITIM VE E-TİCARET HİZ. ('OGGUSTO') nun sorumluluğunun olmadığını gayri kabili rücu, kabul, beyan ve taahhüt ederim.