• Arama

Ani Çelik Arevyan’ın Olduğu Gibi Sergisi

İstanbulda yaşayan ve çalışan Ani Çelik Arevyan, fotoğraf çalışmalarına 1985 yılında başlamıştır.” İşlerimi yaratma sürecini fotoğraf çekmekten çok fotoğraf yapmak diye tanımlıyorum. Fotoğrafı estetik düşünümün bir aracı olarak konumlandırarak, izleyiciye, fiziksel gerçekliğe ve hayal gücüne dair kayıp referanslar arasında görsel algının dağılışı üzerine yeniden düşünme olanakları sunmak istiyorum. Fotoğraflarımı zamanın silindiği ancak değişimin tüm çeşitliğiyle gözler önünde olduğu ince bir çizgi üzerinde kurguluyorum.” diyen Arevyan Olduğu Gibi sergisini Galata Rum Okulu’nda 5 -30 Eylül 2018 tarihleri arasında izleyiciyle buluşturuyor.

İşlerini yaratma sürecini fotoğraf çekmekten çok fotoğraf yapmak olarak tanımlayan sanatçı bu seride, her gün fark etmeden kaydettiği anları, imgeleri, biçimleri birbiriyle ilişkilendirerek ikili hikâyeler yaratıyor. Bu imajlar, spekülatif birer film sahnesi gibi göz önüne serildikçe, zihinde parıldayan görüntü yığınlarına benzeyen ucu açık bir film şeridini andırıyor. 

Bu seri oluşurken 95.000’in üzerinde fotoğrafı kapsayan arşivine geri dönen Arevyan, fotoğrafların kurgulanmadığını, belli bir hikâyeyi takip etmediğini ancak zaman içerisinde zihninde birleştiğini vurguluyor; “Bu seride görüntüleri stüdyomda sahnelemek yerine, yaşamın sahnelediği görüntüleri fotoğrafladım. Oluşturduğum ikili imajlar, yaşadığım, gezip gördüğüm dünyadan seçtiğim kareler hiçbir didaktik kaygı gözetmeksizin, anlamı bende saklı olan karşılaşmalardan oluştu. Bu karşılaşmalar bana iki imajı özgürce akort ederek yeni görsel deneyimler yaratabileceğim bir alan sundu. Seriye devam ederken ortaya çıkan düşünce alanı, fotoğrafik bilincim ve bir sanatçı olarak gelişimim hakkında bir geri bildirim döngüsü yarattı.” 

Arevyan, fotoğrafla ilgili çalışmalarında zamanın izlerini takip ettiğini belirterek, bu seriyi kendi fotoğraf pratiği üzerine düşünürken keşfettiği arkeolojik bir araştırmaya benzetiyor. Sanatçı, fotoğrafları zihninin derinliklerinden birbirlerine doğru yönelterek izleyicinin de formların, ışıkların, mekânların arasındakileri keşfedebileceği yeni bir karşılaşma alanı yaratıyor. 

E-Bülten Üyeliği
X
SÖZLEŞME

Bu internet sitesine girilmesi veya mobil uygulamanın kullanılması sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zararlardan ÖZGÜ İLETİŞİM PAZARLAMA DANIŞMANLIK TANITIM VE E-TİCARET HİZ. ('OGGUSTO') nun sorumluluğunun olmadığını, tarafımdan internet sitesinde E-Bültene üye olmak için veya başkaca bir sebeple verdiğim kişisel verileri, özellikle de isim, adres, telefon numarası, e-posta adresi, banka bilgisi, yaş ve cinsiyetle ilgili benzeri bilgileri kendi rızam ile paylaştığımı, ÖZGÜ İLETİŞİM PAZARLAMA DANIŞMANLIK TANITIM VE E-TİCARET HİZ. ('OGGUSTO') nun nin bu bilgileri kullanmasına muvafakat ettiğimi, bu bilgilerin 3.gerçek ve/veya tüzel kişilerin eline geçmesi ve bu şekilde olumsuz yönde kullanılması halinde ve/veya bu bilgilerin başkaca kişiler ile paylaşılması halinde ÖZGÜ İLETİŞİM PAZARLAMA DANIŞMANLIK TANITIM VE E-TİCARET HİZ. ('OGGUSTO') nun sorumluluğunun olmadığını gayri kabili rücu, kabul, beyan ve taahhüt ederim.